Dokonale zkombinované.

Bezpečnost nejen v HYMERU má mimořádný význam; je to také nejvyšší priorita v Mercedes-Benz již od vývoje a designu, díky čemuž přepravci s ikonickým hvězdným znakem patří k nejbezpečnějším ve své třídě. Díky svým bezpečnostním balíčkům, které jsou v segmentu dodávek jedinečné, se Sprinter již nemusí schovávat za žádné osobní auto. V mnoha případech přispívají četné standardní nebo volitelné bezpečnostní prvky ke snížení rizika nehod a ke zvýšení pohodlí při řízení.

Standardní asistenční systémy:

Světová inovace: Asistent bočního větru na standardu HYMER ML-T.

Mercedes Sprinter je první dodávka, která je standardně vybavena asistentem bočního větru *. Od ledna 2015 je HYMER ML-T jako první karavan standardně vybaven tímto asistentem bočního větru.

Se svými senzory asistent bočního větru rychle detekuje síly dopadající na vozidlo v důsledku nárazů bočního větru, ať už na mostě nebo při předjíždění, a pomáhá řidiči zůstat v jízdním pruhu. Při jízdě rychlostí 80 km/h a vyšší koriguje asistent průběh vozidla automatickým brzděním na kolech umístěných na straně vozidla směřující k větru. Asistent bočního větru je proto schopen zabránit nevhodným reakcím a zvýšit pocit bezpečí řidiče.

Mimochodem, asistent bočního větru lze snadno získat jako řešení pro dodatečné vybavení prostřednictvím aktualizace softwaru pro všechna vozidla HYMER ML-T dodaná před lednem 2015. Jednoduše kontaktujte svého prodejce HYMER a informujte se o konkrétních možnostech a možnostech profesionálního dodatečného vybavení.

Výhoda: Řidič zažívá výraznou úlevu. Pocit bezpečí a pohodlí se zvyšuje a během nárazů se předchází nevhodným reakcím řidiče. Kromě toho je řidič informován o zásahu systému prostřednictvím varovné kontrolky na sdruženém panelu přístrojů. Asistent bočního větru je aktivován při rychlostech 80 km/h a výše.

* Upozornění: Asistent bočního větru není nainstalován v kombinaci se systémem pohonu všech kol.

ADAPTIVNÍ ESP®: Stabilita v milisekundách.

ADAPTIVE ESP® je nejnovější systém řízení manipulace, který zohledňuje stav nakládky vozidla. Aktivně se účastní určitých nebezpečných jízdních situací pomocí specifických zásahů do brzd na jednotlivých kolech a podle potřeby upravuje výkon motoru, aby pomohl řidiči zvládnout kritické nebezpečné situace. Kombinuje funkce protiblokovacího brzdového systému (ABS), systému řízení trakce (TCS), elektronického rozložení brzdné síly (EBD), brzdového asistenta (BAS) a asistenta pro rozjezd do kopce (HSA) a zároveň vybavuje vozidlo další asistent stability při jízdě.

Pozor: Adaptivní systém ESP® nemůže přepsat zákony fyziky jízdy. Například ADAPTIVE ESP® nemůže zabránit smyku v důsledku aquaplaningu. Ani ADAPTIVNÍ ESP® není schopen zabránit nehodě, pokud řidič překročí fyzické limity.

Volitelné systémy dostupné v balíčku asistence řidiče:

COLLISION PREVENCE ASSIST.

V rámci asistenčního balíčku řidiče vydá COLLISION PREVENCE ASSIST vizuální a zvukovou výstrahu, když je vozidlo příliš blízko k jinému vozidlu nebo překážce, a pomůže vám v případě nouzového manévru s brzdou.

Kombinuje radarem podporovaný výstražný systém vzdálenosti s brzdovým držákem z brzdového asistenčního systému (BAS) a pomáhá tak snižovat riziko nárazu zozadu. Varovný systém vzdálenosti COLLISION PREVENCE ASSIST je založen na radarovém senzoru středního rozsahu, který je zabudován v přední části vozidla a v rozsahu rychlosti mezi 30 a 160 km/h trvale měří vzdálenost k vozidlu vpředu a také kontroluje jeho relativní rychlost. Stacionární překážky lze zaznamenat při rychlostech až 70 km/h.

Pokud se řidič na několik sekund přiblíží pod minimální bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu, objeví se na přístrojové desce výstražná kontrolka. Pokud se v důsledku vysoké rychlosti nebo prudkého zrychlení vzdálenost dále zmenší, zazní přerušovaný tón. Současně aktivuje asistent COLLISION PREVENCE ASSIST BAS pro brzdový asistenční systém. Tento systém vypočítává brzdný tlak, který by byl nutný k zabránění nárazu zezadu.

Pokud řidič nyní násilně aktivuje brzdu, systém BAS pro brzdový asistent automaticky zvyšuje brzdný tlak na hodnotu přizpůsobenou situaci, pokud je to nutné. V případě nouzového brzdění zabrání ABS blokování kol. Při uvolnění brzdového pedálu nebo pokud již nehrozí nebezpečí kolize, se brzdová síla generovaná pomocným brzdovým systémem BAS pro deaktivuje.

COLLISION PREVENCE ASSIST je k dispozici pouze jako součást balíčku asistence řidiče. Není k dispozici jako samostatná položka.

Varovný systém vybočení z jízdního pruhu.

Varovný systém vybočení z jízdního pruhu varuje řidiče zvukovými a vizuálními signály, pokud neúmyslně opustí svůj jízdní pruh. Zamýšlené změny jízdního pruhu jsou systémem rozpoznány jako takové a není vydáno žádné varování.

Vozidlo je vybaveno kamerou, která je umístěna na vnitřní straně čelního skla. Tato kamera je schopna zaregistrovat jasné značky pruhu vyhodnocením rozdílů v kontrastu mezi povrchem vozovky a hraničními čarami. Elektronická řídicí jednotka zpracovává data kamery a činnosti řidiče, aby určila, zda byl pruh úmyslně nebo neúmyslně opuštěn. Systém poskytuje akustické a vizuální varování, pokud zjistí, že pruh byl nechtěně opuštěn. V důsledku toho lze snížit riziko nehod způsobených krátkým usnutím za volantem nebo snížením koncentrace.

Varovný systém vybočení z jízdního pruhu je k dispozici pouze jako součást balíčku asistence řidiče. Není k dispozici jako samostatná položka.

Asistent dálkových světel.

Asistent dálkových světel automaticky řídí dálkové světlomety v závislosti na okolním prostředí a dopravní situaci, aby bylo dosaženo co nejlepšího výhledu.

Řídí se pomocí monitorovací kamery umístěné za čelním sklem, která trvale zaznamenává prostředí a dopravní události probíhající před vozidlem. Pokud se světelné podmínky změní, bude dálkový paprsek automaticky aktivován nebo deaktivován v závislosti na prostředí a dopravní situaci. To vždy zajišťuje nejlepší možné osvětlení vozovky, což je z hlediska komfortu zvláště výhodné, zejména při dlouhých cestách.

Asistent dálkových světel je k dispozici pouze jako součást asistenčního balíčku pro řidiče. Není k dispozici jako samostatná položka.

Asistent světlometů se senzorem světla a deště.

Asistent světlometů je zvláště užitečný za soumraku, protože světlo je aktivováno ve správný čas. Kromě toho senzor deště automaticky aktivuje stěrače čelního skla, když začne pršet, a nastavuje frekvenci stírání podle intenzity srážek nekonečně proměnlivým způsobem.

Asistent světlometů je k dispozici pouze jako součást asistenčního balíčku pro řidiče. Není k dispozici jako samostatná položka.

Zdroj: Daimler AG